התכנית:

 

היבטים חדשים בסמינר זה:

        • האצת weathering בדיקות טבעיות ומלאכותיות וקורלציה ביניהם.

        • שיטות הערכה חזותית ובסיוע כלי מדידה עבור מראה והן תכונות                          פיזיקאליות.

         • דוגמאות מעשיות אשר ניתן יהיה לבחון במהלך הסמינר.

         • בנוסף, מבחן Color sensative יבוצע לכל משתתף החפץ בכך,

            בכדי לבדוק את כשרונו של אדם להבחין בין הבדלי צבע.